Silda – Sildi på samisk - øy i Loppa, fjellrik øy i Loppa kommune, Finnmark, øst for Lopphavet; 48 km2, ubebodd. Høyeste topp 628 moh.
Navnet kommer av dyrenavnet sel; det har vært drevet selfangst her.